Andere plastic

Andere plastic verpakkingen dan flessen worden niet gerecycleerd.

Andere verpakkingen dan flessen zijn immers meestal bevuild, vaak complex (verschillende materialen in een zelfde verpakking), gevarieerd samengesteld (meerdere plasticmogelijkheden voor een zelfde soort verpakking) en slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar.

De milieubalans van de inzameling, sortering en eventuele recyclage van deze verpakkingen is negatief ten opzichte van een verbranding met energierecuperatie (in België wordt niet-gesorteerd huishoudelijk afval verbrand).

Men moet de burgers een eenvoudige en in de tijd constante sorteerboodschap kunnen meegeven.

Omdat niet voor alle soorten plastic recyclageoplossingen bestaan zouden de burgers niet erg gemotiveerd zijn mochten ze vernemen dat heel wat gesorteerde verpakkingen in werkelijkheid niet gerecycleerd worden.

De extra kost, verhaald op het hele systeem, zou enorm zijn en bovendien niet in verhouding met de gerecycleerde hoeveelheden.