Beperkingen van de recycleerbaarheid

De ingezamelde en gerecycleerde stromen

In België worden de volgende huishoudelijke verpakkingen ingezameld via het scenario van Fost Plus: papier-karton, verpakkingen in hol glas, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.

De recyclage van een verpakkingsstroom wordt georganiseerd volgens een aantal criteria:

 • Beschikken over duurzame recyclageafzet en een constante vraag naar het beschouwde materiaal.
 • Beschikken over voldoende hoeveelheden van het beschouwde materiaal
 • Een eenvoudige en in de tijd constante sorteerboodschap kunnen geven aan de burgers
 • Zorgen voor een zo efficiënt mogelijk systeem, zowel financieel als  milieuvriendelijk.

Waarom worden alleen flessen en flacons ingezameld en gerecycleerd en geen andere plastic materialen?

 • Andere verpakkingen dan flessen en flacons zijn meestal bevuild, vaak complex (verschillende materialen in een zelfde verpakking), gevarieerd samengesteld (verschillende plasticmogelijkheden voor een zelfde type verpakking) en slechts in kleine hoeveelheden beschikbaar.
 • Er bestaan andere recyclagemarkten voor postconsumer plastic..
 • De milieubalans van de inzameling, sortering en eventuele recyclage van deze verpakkingen is negatief ten opzichte van verbranding met energierecuperatie (in België wordt het niet-gesorteerde huishoudelijk afval verbrand).
 • Men moet de burgers een eenvoudige en in de tijd constante sorteerboodschap kunnen geven
 • Omdat er niet voor alle plasticsoorten recyclageoplossingen bestaan, zouden de burgers niet erg gemotiveerd zijn mochten ze vernemen dat heel wat gesorteerde verpakkingen in werkelijkheid niet gerecycleerd worden.
 • De extra kost, verhaald op het hele systeem, zou enorm zijn en bovendien niet in verhouding met de additionele gerecycleerde hoeveelheden.

Klein gevaarlijk afval :

Verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, corrosieve WC-ontkalkers of motorolie bevat hebben zijn niet in het PMD toegelaten.

Is het mogelijk om multimateriaal papieren verpakkingen te recycleren ?

Verpakkingen die 85 % papier bevatten mogen in de oudpapierstroom en mogen het papier recyclagelogo dragen. 

Wat wordt er bedoeld met ecodesign aanpak ?

 • De ingezette materialen (lijmen, coatings, afdekfolies  en sluitingen) moeten zo vlot als mogelijk kunnen worden verwijderd. 
 • Vermijd tweezijdige niet wateroplosbare coatings. Voor een goede vezelrecuperatie moet water bij de vezels kunnen.

Mogelijke evoluties

De informatie vermeld op deze site houdt rekening met de huidige inzamelscenario’s in België en met de bestaande recyclagemarkten in Europa. Deze gegevens kunnen evolueren naargelang de technologische innovaties en de evolutie van de secundaire grondstoffenmarkten. Ook de recycleerbaarheid van een verpakking kan dus evolueren.