Brikverpakkingen

Brikverpakkingen zijn recycleerbaar

De apart ingezamelde brikverpakkingen worden gesorteerd en naar een papierfabriek gebracht. Met behulp van water en een draaibeweging worden ze vermalen tot pulp. De pulpinstallatie is uitgerust met een speciaal rooster om de vezels te scheiden van de polyethyleen- en aluminiumfracties. Vervolgens worden de vezels gezuiverd en opgeslagen in een tank tot ze worden gebruikt in de papiermachine. Andere elementen dan cellulosevezels kunnen dus best tot het strikte minimum worden beperkt. De polyethyleen- en aluminiumfracties worden verzameld en nuttig toegepast in de cementindustrie of gerecycleerd door andere bedrijven. Voordat u een brikverpakkingen op de markt brengt, wordt aanbevolen om bij de leverancier na te gaan of er sluitende tests werden uitgevoerd bij een recyclagebedrijf.

Zie hier een aantal voorbeelden ter inspiratie

Dit filmfragment toont hoe verpakkingen van voedingswaren (waaronder ook verpakkingen van drank) zoals kartonnen worden gerecycleerd:

Materialen gemaakt van gerecycleerd(e) Brikverpakkingen: 
Papier recyclé sac papier
Papier recyclé Essuie-tout