Groene Punt-tarieven

De Groene Punt-tarieven worden berekend op basis van het materiaal en het gewicht van de verpakking. Voor de materialen waarvoor Fost Plus een inzamelings- en recyclagesysteem heeft georganiseerd, is de berekening van het tarief per materiaal gebaseerd enerzijds op de kost van de inzameling en de sortering en anderzijds op de waarde van het materiaal. Volgens een solidariteitsprincipe moet voor de niet gerecycleerde materialen een hoger tarief worden betaald dan voor de materialen die werkelijk worden gerecycleerd.

Groene Punt-tarieven